Tjänster

1

För nummer ett är

Vi levererar  konsultlösningar och kompetens till stora, större och megaprojekt i Göteborgs regionen. Alla våra montörer har ID06, lift och fallskyddsutbildning, Personal Safety course och mera. Där ingår också High Voltage grupp.

2

För nummer två är

Vår personal är anställda hos oss i Sverige och alla skatter betalas här. Vi är medlemmar i   
IN – installationsföretagen och följer Kollektivavtalet.
Vi ger  våra anställda bra lönevilkor med premier för kvalité och bra HMS kultur. Vi enkla motiverar våra elektriker bli bättre.

3

För nummer tre är

Vi hjälper andra företag med personalplannering  för att driva och färdigställa stora och små El- projekt . Och så snart vi är färdiga justerar vi ned antalet till behovet. Vi producerade inga tomma timmar med andra ord.

EL-INSTALLATIONER

El-installationer är våra starka sida. Där har vi upp till 20 års yrkeserfarenhet, både från den privata och den offentliga sektorn. Våra elektriker utför alla installationer mellan 12 och 1000 volt. Kompetensen som våra medarbetare besitter styrks av ECY, Elsäkerhetsverket och egen kvalité system.

AUTOMATION

Vi utför montage, projektering, programmering och idriftsättning av automatiska anläggningar.
Siemens och Codesys är våra vanliga instrument för programmering.

IT- DATA SOLUTIONS

IT-installationer, CAT6, fiberoptisk, Access, Brandsäkerhet, Test med mättningsprotokol. Nätverk projektering, design, montage, felsökning och idriftsättning.

Vi, vi och vi

Vi lägger en stor fokus inom omväxling mellan arbete och fritid för att skapa en bättre vardag för våra montörer. Att vara på jobbet i 3 veckor känns tufft men 1-2 veckor av ledighet hjälper verkligen återhämtningen. Som resultat i 2022 var sjukfrånvaron
under 0,2 %.

Lägre kostnader

Med bra planerat bemanningsantal under projektens gång jobbade det mest effektivt och kostnadsamt. 60 timmar i ceckan per elektriker är våra normala arbetstid. Då kan vi hålla folk i rotation och hålla betala månadslöner.

Ingen övertid

Våra montörer reser utöver rushtider och ungar onödiga trafiköer. Personalets normala arbetstider i fältet är mellan 6:00-19:00 Måndag -Fredag. Vissa projekt jobbar vi även lördagar.

Jämn tryck på projektet

Med vårt rotationsarbete åtsdakommer vi en konstant tryck på projekt som vi arbetar med. Vi etablerar bemanningsplan som följer under projektens gång och justeras vid behov för optimala antal monörer per vecka.